Productaansprakelijkheid

Ondernemen is investeren in het heden en de toekomst. Uw inspanningen leveren u meerwaarde op, maar uw activiteiten houden ook risico’s in. Ook al hebt u de beste bedoelingen, toch is het mogelijk dat uw aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden in vraag gesteld wordt. Daarom is het belangrijk om vooraf bij een aantal risico’s stil te staan en deze zorgvuldig af te dekken met verzekeringsoplossingen op maat van uw onderneming. 
Een verzekering productaansprakelijkheid dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan derden die wordt veroorzaakt door producten na hun levering.
Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die een klant normaal mag verwachten. Als producent bent u aansprakelijk wanneer er een oorzakelijk verband kan worden gelegd tussen de gebreken van uw product en de schade die daardoor is ontstaan. Die aansprakelijkheid geldt voor tien jaar. Zowel de schade aan personen als de morele schade komen voor vergoeding in aanmerking.

wat zijn de dekkingen in verzekering productaansprakelijkheid?

Een verzekering productaansprakelijkheid dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan derden die wordt veroorzaakt door uw producten. Ze verleent een dekking voor schade die op verschillende manieren kan zijn veroorzaakt:

  • Een eigen gebrek van de producten
  • Een fout of vergissing bij het ontwerp, de verpakking, de etikettering, de gebruiksaanwijzing, de levering, de installatie…
  • De dekking wordt meestal ingesloten in de verzekering B.A. Uitbating.

De premie voor dergelijke verzekering wordt bepaald in functie van het risico en de activiteiten van de onderneming alsook de afzetgebieden. Wanneer uw onderneming exporteert of een vestiging heeft in Amerika of Canada, dan wordt het risico van productaansprakelijkheid zwaarder ingeschat.

Vraag advies bij de experten van Confideo.

Klik hier voor meer info