Kredietverzekering

Klanten die niet betalen, zijn een gevaar voor de solvabiliteit van uw onderneming, een kredietverzekering behoedt u daarvoor. Een kredietverzekering van Confideo dekt u in tegen onbetaalde facturen en wanbetaling.

Te vaak nog komen goed functionerende bedrijven in de financiële problemen omdat klanten niet tijdig of niet volledig betalen. Een kredietverzekering kan u voor een dergelijke situatie behoeden.
Met een kredietverzekering dekt u het risico af dat u geen of een onvolledige betaling van uw klanten ontvangt. De verzekering beschermt u tegen de insolvabiliteit van uw klanten of tegen politieke risico’s bij export naar risicolanden. Ze is zeker een aanrader wanneer u nieuwe markten gaat betreden of in het buitenland zaken gaat doen.

Voorkom LASTIGE situaties

Afhankelijk van de gekozen formule zorgt de kredietverzekeraar ervoor dat uw vorderingen sneller worden betaald, uw betalingscondities beter worden nageleefd en u actuele informatie ter beschikking heeft over de kredietwaardigheid van uw afnemers. Alleszins ontlast u zich via de polis van de moeilijke en dure procedure tot het terugvorderen van de openstaande betalingen van klanten. Onze adviseurs bespreken graag de oplossing op maat voor jouw bedrijf.

OPLOSSING OP MAAT Van UW BEDRIJF

Niet elke kredietverzekering is dezelfde. Niet elke kredietverzekering komt dan ook tegemoet aan uw specifieke behoeften. Daarom zoeken wij de kredietverzekering die het best bij uw bedrijf past. Daarvoor monitoren wij permanent het aanbod van kredietverzekeraars wereldwijd. We vergelijken hun polisvoorwaarden en screenen hun dienstverlening.

Vraag advies op maat bij Confideo. Wij hebben heel wat ervaring met kredietverzekeringen en maken een ontwerp dat volledig op maat is van uw onderneming.

Klik hier voor meer info