Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder of zaakvoerder van een onderneming kunnen bepaalde nalatigheden of fouten u duur te staan komen. Zelfs uw privévermogen is dan niet veilig.
U kan als bedrijfsleider zelfs ten persoonlijke titel aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke schade.
 
Om u als bestuurder persoonlijk in te dekken tegen de gevolgen van fouten, biedt Confideo u een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (ook wel D&O genoemd).

BESCHERM UW PRIVÉVERMOGEN

U kunt zich echter beschermen tegen zo’n aansprakelijkheidsvordering via een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid. Als bestuurder kunt u fouten maken die schade toebrengen aan een vennootschap of zelfs aan derden. U kunt dan worden verplicht om die schade te vergoeden.
Er zijn heel wat beslissingen die aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid:

  • Verkeerde investeringsbeslissingen
  • Verlieslatende activiteiten die u niet tijdig afbouwt
  • Verzekeringspolissen die u vergeet af te sluiten
  • Nadelige contracten

dEKKING VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder voor fouten die u begaan zou hebben tijdens de uitoefening van uw mandaat.
Belangrijk bij deze polis: alles is verzekerd, behalve wat expliciet uitgesloten is in de algemene voorwaarden.Enkele belangrijke bijkomende troeven:

  • U bepaalt zelf mee de hoogte van het verzekerde kapitaal.
  • Kosten voor erelonen van raadgevers, advocaten en experts, en gerechtskosten zijn gedekt.
  • Een eenvoudige vragenlijst volstaat om de polis aan te vragen.

prEMIE VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

De premie is voor de meeste vennootschappen niet erg duur. Een polis opstellen is natuurlijk maatwerk, maar voor de meeste bedrijven is de kostprijs vergelijkbaar met de jaarpremie van een omniumverzekering voor één voertuig.

Neem contact op met Confideo voor advies op maat van onze experten.

Klik hier voor meer info