Onze missie, visie en waarden

Elke goede organisatie heeft een duidelijke missie, visie en waarden nodig als leidraad bij de ontwikkeling van haar activiteiten. Alleen op die manier kan ze het vertrouwen van haar klanten en de inzet van haar medewerkers verdienen.

Missie

Confideo verzekeringen wil het vertrouwen winnen van een groeiend aantal particuliere en professionele klanten die ze zullen helpen hun dromen te realiseren en hun toekomst veilig te stellen.

Visie

Confideo verzekeringen wil bij de belangrijkste beslissingen in het leven van haar klanten een betrouwbare en ervaren partner zijn die met kennis van zaken raad en daad verschaft wanneer de klanten voor fundamentele keuzes staan bij vragen over verzekeringen.

Waarden

Confideo verzekeringen zal bij elke strategische beslissing en elke operationele stap in haar ontwikkeling handelen volgens de 5 onderstaande bedrijfswaarden:

  • Betrouwbaarheid

Wij werken niet voor één bepaalde maatschappij of dienstverlener. Onze adviezen zijn dus onafhankelijk en onpartijdig. Vertrekpunt bij het formuleren van een oplossing is uw vraag, niet het rendement van de verzekeraar of de bank.
Wij willen met onze klanten een langdurende relatie opbouwen. En eerlijkheid duurt nu éénmaal het langst.
Wij doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Meer nog dan een algemene waarde is integriteit ons eigenlijke handelsmerk.

  • Nabijheid

Onze kantoren zijn gevestigd waar u woont of werkt. Wij opereren niet vanuit een afstandelijke hoofdzetel. Meer zelfs, vaak komen we ter plaatse zodat u in alle rust in uw vertrouwde omgeving met ons kan overleggen.
Afspraken kunnen bij ons op korte termijn vastgelegd worden, zodat we met u over uw vragen kunnen nadenken wanneer u ze zich stelt en niet drie weken later. We staan ook op menselijk vlak dicht bij u. Wanneer u vragen hebt, zoeken we samen naar een oplossing die niet alleen rekening houdt met de theorie van een overeenkomst, maar die u ook werkelijk het leven aangenamer maakt. Klanten blijven bij ons mensen en worden nooit een dossier.

  • Discretie

Over geldzaken spreekt men niet graag in het openbaar. Wij maken er een erezaak van waterdicht te communiceren over uw geldzaken. Doordat we verschillende activiteiten combineren, hoeft u uw gevoelige informatie over inkomsten, beleggingen of financieringen niet met verschillende partijen te bespreken, maar volstaat één open gesprek met één van de medewerkers van Confideo verzekeringen.

  • Professionalisme

Medewerkers van Confideo verzekeringen beschikken over de nodige kennis en ervaring om u concrete oplossingen te bieden bij al uw vragen. Dankzij de kracht van het team kan Confideo verzekeringen zowel voor particulieren als voor bedrijven steun op maat van uw verwachtingen bieden. Doordat Confideo verzekeringen deel uitmaakt van een groep die actief is in bankzaken, verzekeringen en immobiliën, bekijken wij uw toestand vanuit een breder perspectief en kunnen we u totaaloplossingen voorstellen.

  • Service

Onze service kent geen kantooruren. Indien u ons nodig hebt, zijn wij 24u op 24u en 7 dagen op 7 bereikbaar. Bij dringende vragen vindt u bij ons altijd een luisterend oor. Bij belangrijke momenten in uw leven, is er altijd een lid van het managementteam van onze groep persoonlijk aanwezig, of het nu gaat om een expertise bij een schadegeval, bij de bespreking van een complex verzekeringsproduct of bij een belangrijke onderhandeling in een vastgoeddossier.